Nazwa pełna

FUNDACJA "INKUBATOR TECHNOLOGICZNY"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000246493

NIP

7010048621

REGON

140404111

Data rejestracji

8 grudnia 2005 r.

Data ostatniej zmiany

11 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Miedziana 11 / 4, 00-835 Warszawa, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostałe formy udzielania kredytów (m. In. Udzielania kredytów konsumpcyjnych, pożyczek pieniężnych poza systemem bankowym)

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu może reprezentować fundację samodzielnie w zakresie zwykłego zarządu sprawami fundacji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Adres WWW

WWW.FIT.ORG.PL

Adres e-mail

SLAWKA.KROSZCZYNSKA@BPCC.ORG.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE