Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 18, obowiązujące od 9 kwietnia 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "INKUBATOR TECHNOLOGICZNY"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000246493

NIP

7010048621

REGON

140404111

Data rejestracji

8 grudnia 2005 r.

Adres siedziby

Al. Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostałe formy udzielania kredytów (m. In. Udzielania kredytów konsumpcyjnych, pożyczek pieniężnych poza systemem bankowym)

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Adres WWW

WWW.YBP.ORG.PL

Adres e-mail

BIURO@YBP.ORG.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE