Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 11.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 31.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 12.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 30. 12. 2016

 • 13.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 29.07.2013

  01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 09.07.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 16.07.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 30.06.2009

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 15.09.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 15.09.2008

  01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 30. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006