Nazwa pełna

"KRUK" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000240829

NIP

8942389605

REGON

931189985

Adres siedziby

Wołowska 8, 51-116 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

7 września 2005 r.

Kapitał zakładowy

19,3 mln zł

Kapitał wpłacony

19,3 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

950,6 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz do jej reprezentowania upoważnionych będzie dwóch członków zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Spółka notowana na GPW

Skrót:

KRU

Liczba wyemitowanych akcji:

19,3 mln

Wartość rynkowa:

8,3 mld zł

Decyzje UOKiK

15 kwietnia 2019 r.

DKK-86/2019

Kontrola koncentracji

21 września 2017 r.

DKK-148/2017

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

12,3 tys. zł

2019 r.

36,3 tys. zł

2013 r.

40,8 tys. zł

2012 r.

582,8 tys. zł

2011 r.

20 tys. zł

2010 r.

17,8 tys. zł

2007 r.

603 zł

2006 r.

2,3 tys. zł

2006
2007
2010
2011
2012
2013
2019
2021
2,3 tys. zł 603 zł 17,8 tys. zł 20 tys. zł 582,8 tys. zł 40,8 tys. zł 36,3 tys. zł 12,3 tys. zł
Inne dane

Adres www

HTTPS://PL.KRUK.EU

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015