Nazwa pełna

AGENCJA ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000225451

NIP

6282088858

REGON

356905372

Adres siedziby

Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

30 grudnia 2004 r.

Kapitał zakładowy

3,1 mln zł

Kapitał wpłacony

3,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie 2 (dwóch) członków zarządu albo 1 (jednego) członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

14 stycznia 2005 r.

DOK-5/2005

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 34 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

20,4 tys. zł

2020 r.

21,1 tys. zł

2017 r.

8,9 tys. zł

2016 r.

8,2 tys. zł

2014 r.

55,2 tys. zł

2013 r.

9,6 tys. zł

2012 r.

2,2 tys. zł

2011 r.

411,9 tys. zł

2010 r.

42,6 tys. zł

2009 r.

70,3 tys. zł

2008 r.

23,6 tys. zł

2007 r.

54,2 tys. zł

2006 r.

310 zł

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2017
2020
2021
310 zł 54,2 tys. zł 23,6 tys. zł 70,3 tys. zł 42,6 tys. zł 411,9 tys. zł 2,2 tys. zł 9,6 tys. zł 55,2 tys. zł 8,2 tys. zł 8,9 tys. zł 21,1 tys. zł 20,4 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.ARMZ.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004