Poprzednio

PARATEL

Nazwa pełna

FLIPBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000220430

NIP

6792827214

REGON

356887651

Adres siedziby

Na Wrzosach 9, 30-819 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 października 2004 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków - tak majątkowych jak i niemajątkowych spółki, do reprezentowania spółki na zewnątrz oraz podpisywania w jej imieniu dokumentów, a także zaciągania zobowiązań i umarzania należności upoważniony jest: a/ w wypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu, b/ w wypadku zarządu wieloosobowego - prezes lub wiceprezes zarządu - działający samodzielnie i jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 17 grudnia 2018 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 17 grudnia 2018 r.

  Wartość udziałów

  22 tys. zł

  Liczba udziałów

  44

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

542,6 tys. zł

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.FLIPBIT.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004