Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

542,6 tys. zł

2020 r.

5 tys. zł