Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ ŁĘCZYCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000216031

NIP

5070012235

REGON

473264356

Adres siedziby

Belwederska 7 A, 99-100 Łęczyca, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 września 2004 r.

Kapitał zakładowy

578,4 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jednoosobowo

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

2,9 mln zł

2022 r.

6,4 mln zł

2021 r.

5,6 mln zł

2020 r.

3,8 mln zł

2019 r.

4,3 mln zł

2018 r.

3,1 mln zł

2017 r.

3 mln zł

2016 r.

2,7 mln zł

2015 r.

1,9 mln zł

2014 r.

2 mln zł

2013 r.

1,4 mln zł

2012 r.

1,2 mln zł

2011 r.

1,2 mln zł

2010 r.

1,1 mln zł

2009 r.

1 mln zł

2008 r.

1 mln zł

2007 r.

1 mln zł

2006 r.

1,1 mln zł

2005 r.

1 mln zł

2004 r.

896,7 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
896,7 tys. zł 1 mln zł 1,1 mln zł 1 mln zł 1 mln zł 1 mln zł 1,1 mln zł 1,2 mln zł 1,2 mln zł 1,4 mln zł 2 mln zł 1,9 mln zł 2,7 mln zł 3 mln zł 3,1 mln zł 4,3 mln zł 3,8 mln zł 5,6 mln zł 6,4 mln zł 2,9 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

314,7 tys. zł

314,7 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004