Nazwa pełna

VISACOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000215161

NIP

7390200301

REGON

008266890

Adres siedziby

Żurawia 88, Naglady, 11-036 Gietrzwałd, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 sierpnia 2004 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

50,1 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, do reprezentowania spółki i do składania w jej imieniu oświadczeń woli jest upoważniony prezes zarządu samodzielnie, zaś w przypadku pozostałych członków zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu - w tym prezesa zarządu - łącznie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 6 czerwca 2007 r.

  Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  500

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

40,5 tys. zł

2020 r.

1,2 mln zł

2019 r.

3,5 mln zł

2018 r.

76,1 tys. zł

2017 r.

38,1 tys. zł

2016 r.

147,2 tys. zł

2015 r.

41,1 tys. zł

2014 r.

25,3 tys. zł

2013 r.

40 tys. zł

2012 r.

49,6 tys. zł

2011 r.

396 tys. zł

2010 r.

11,4 tys. zł

2008 r.

14,4 tys. zł

2007 r.

3,9 tys. zł

2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3,9 tys. zł 14,4 tys. zł 11,4 tys. zł 396 tys. zł 49,6 tys. zł 40 tys. zł 25,3 tys. zł 41,1 tys. zł 147,2 tys. zł 38,1 tys. zł 76,1 tys. zł 3,5 mln zł 1,2 mln zł 40,5 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

6 mln zł

3,5 mln zł

2007 - 2013

1

565 tys. zł

271,3 tys. zł

Łącznie

2

6,6 mln zł

3,7 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 383 SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W OLSZTYNIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004