Nazwa pełna

PRACODAWCY ZDROWIA

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000214759

NIP

8971698378

REGON

933020486

Data rejestracji

24 sierpnia 2004 r.

Adres siedziby

Fabryczna 10D2, 53-609 Wrocław, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność organizacji komercyjnych I pracodawców

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Reklama

  • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Kształcenie ustawiczne dorosłych I pozostałe formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Samodzielnie każdy z członków zarządu lub pełnomocnik powołany uchwałą zarządu; -do zaciągania zobowiązań pieniężnych na kwotę przekraczającą 1. 000,00zł (jeden tysiąc złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu bądź członka zarządu I pełnomocnika.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004