Nazwa pełna

PRACODAWCY ZDROWIA

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000214759

NIP

8971698378

REGON

933020486

Data rejestracji

24 sierpnia 2004 r.

Data ostatniej zmiany

31 marca 2019 r.

Adres siedziby

Fabryczna 10D2, 53-609 Wrocław, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność organizacji komercyjnych I pracodawców

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Reklama

  • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Kształcenie ustawiczne dorosłych I pozostałe formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Samodzielnie każdy z członków zarządu lub pełnomocnik powołany uchwałą zarządu; -do zaciągania zobowiązań pieniężnych na kwotę przekraczającą 1. 000,00zł (jeden tysiąc złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu bądź członka zarządu I pełnomocnika.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004