Poprzednio

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KOLFER"

Nazwa pełna

KOLFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000203295

NIP

5540232509

REGON

090021377

Adres siedziby

Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

8 kwietnia 2004 r.

Kapitał zakładowy

57,5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków spółki oraz podpisywania w jej imieniu umów i zaciągania zobowiązań, jeżeli zarząd jest jednoosobowy, uprawniony jest jedyny członek zarządu, jeśli zarząd jest wieloosobowy, uprawnienie to przysługuje łącznie dwóm członkom zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 8 kwietnia 2004 r.

  Wartość udziałów

  11,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  46

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  11,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  46

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 22 września 2020 r.

  Wartość udziałów

  11,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  46

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 22 września 2020 r.

  Wartość udziałów

  11,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  46

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 22 września 2020 r.

  Wartość udziałów

  11,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  46

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

26,9 tys. zł

2022 r.

48,8 tys. zł

2021 r.

70,6 tys. zł

2020 r.

103,5 tys. zł

2019 r.

216,2 tys. zł

2018 r.

104,5 tys. zł

2017 r.

70,6 tys. zł

2016 r.

81 tys. zł

2015 r.

2,3 tys. zł

2011 r.

42 tys. zł

2004 r.

4 tys. zł

2004
2011
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tys. zł 42 tys. zł 2,3 tys. zł 81 tys. zł 70,6 tys. zł 104,5 tys. zł 216,2 tys. zł 103,5 tys. zł 70,6 tys. zł 48,8 tys. zł 26,9 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1186 SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015