Nazwa pełna

CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000189335

NIP

7781027841

REGON

630385038

Adres siedziby

Janickiego 20 B, 60-542 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

2 lutego 2004 r.

Kapitał zakładowy

522 tys. zł

Kapitał wpłacony

522 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku gdy zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

7 lutego 2012 r.

DKK-9/2012

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

65,6 tys. zł

2023 r.

769,2 tys. zł

2022 r.

873,1 tys. zł

2021 r.

1,1 mln zł

2020 r.

965,4 tys. zł

2019 r.

1,2 mln zł

2018 r.

1,5 mln zł

2017 r.

2 mln zł

2016 r.

2 mln zł

2015 r.

2 mln zł

2014 r.

2,9 mln zł

2013 r.

10,2 mln zł

2012 r.

17 mln zł

2011 r.

21,9 mln zł

2010 r.

21,4 mln zł

2009 r.

16,8 mln zł

2008 r.

13 mln zł

2007 r.

5,8 mln zł

2006 r.

4,6 mln zł

2005 r.

2,8 mln zł

2004 r.

2,4 mln zł

2003 r.

3,2 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3,2 mln zł 2,4 mln zł 2,8 mln zł 4,6 mln zł 5,8 mln zł 13 mln zł 16,8 mln zł 21,4 mln zł 21,9 mln zł 17 mln zł 10,2 mln zł 2,9 mln zł 2 mln zł 2 mln zł 2 mln zł 1,5 mln zł 1,2 mln zł 965,4 tys. zł 1,1 mln zł 873,1 tys. zł 769,2 tys. zł 65,6 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

1 mln zł

851,1 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.CLARSYSTEM.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004