Nazwa pełna

ZAKŁAD USŁUG KOMUNIKACYJNYCH "ROKBUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000018792

NIP

7772371496

REGON

631286580

Adres siedziby

Rokietnicka 106, Rostworowo, 62-090 Rokietnica, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 czerwca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

4,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania zobowiązań w imieniu spółki, o ile zarząd nie jest jednoosobowy, w zakresie: 1/ spraw pracowniczych, 2/ podejmowania czynności prawnych w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji państwowej i samorządowej, 3/ spraw majątkowych o wartości jednostkowej nieprzekraczającej złotowej równowartości kwoty 14. 000,00 (czternastu tysięcy) euro upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. 2. W pozostałych sprawach, o ile zarząd nie jest jednoosobowy,wymagane jest współdziałanie prezesa i jednego członka zarządu albo dwóch członków zarządu albo członka zarządu i prokurenta.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  4,2 mln zł

  Liczba udziałów

  4160

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

15,3 mln zł

2022 r.

12,9 mln zł

2021 r.

8,7 mln zł

2020 r.

7,3 mln zł

2019 r.

6,8 mln zł

2018 r.

5,9 mln zł

2014 r.

133,2 tys. zł

2013 r.

197,8 tys. zł

2012 r.

208,2 tys. zł

2011 r.

204,9 tys. zł

2010 r.

225,7 tys. zł

2009 r.

230 tys. zł

2008 r.

190 tys. zł

2007 r.

210,5 tys. zł

2006 r.

216,7 tys. zł

2005 r.

172,3 tys. zł

2004 r.

144,1 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2018
2019
2020
2021
2022
2023
144,1 tys. zł 172,3 tys. zł 216,7 tys. zł 210,5 tys. zł 190 tys. zł 230 tys. zł 225,7 tys. zł 204,9 tys. zł 208,2 tys. zł 197,8 tys. zł 133,2 tys. zł 5,9 mln zł 6,8 mln zł 7,3 mln zł 8,7 mln zł 12,9 mln zł 15,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 12794 SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001