Nazwa pełna

"ALTI PLUS" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000177404

NIP

9451823501

REGON

351467230

Adres siedziby

Juliusza Lea 213, 30-133 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

24 października 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

2,8 mln zł

Kapitał wpłacony

2,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli, podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie albo członek zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

4 stycznia 2019 r.

DIH-4/2019

Pozostałe

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

26,4 tys. zł

2016 r.

70,6 tys. zł

2010 r.

36,7 tys. zł

2009 r.

162,9 tys. zł

2008 r.

153,3 tys. zł

2007 r.

188,6 tys. zł

2006 r.

130,6 tys. zł

2005 r.

130,9 tys. zł

2004 r.

137,7 tys. zł

2003 r.

175,6 tys. zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2016
2019
175,6 tys. zł 137,7 tys. zł 130,9 tys. zł 130,6 tys. zł 188,6 tys. zł 153,3 tys. zł 162,9 tys. zł 36,7 tys. zł 70,6 tys. zł 26,4 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7985 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004