Nazwa pełna

OFICYNA WYDAWNICZA "READ ME" WŁODZIMIERZ BIŃCZYK SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000016886

NIP

1130027512

REGON

012066700

Adres siedziby

Mińska 25, 03-808 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

5 czerwca 2001 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch wspólników łącznie

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

109,7 tys. zł

2022 r.

44,2 tys. zł

2021 r.

4,3 mln zł

2020 r.

1,6 mln zł

2019 r.

43,1 tys. zł

2018 r.

3 mln zł

2013 r.

945 tys. zł

2012 r.

1,5 mln zł

2006 r.

1,3 mln zł

2005 r.

391,7 tys. zł

2005
2006
2012
2013
2018
2019
2020
2021
2022
2023
391,7 tys. zł 1,3 mln zł 1,5 mln zł 945 tys. zł 3 mln zł 43,1 tys. zł 1,6 mln zł 4,3 mln zł 44,2 tys. zł 109,7 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

8,2 mln zł

2,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001