Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

109,7 tys. zł

2022 r.

44,2 tys. zł

2021 r.

4,3 mln zł

2020 r.

1,6 mln zł

2019 r.

43,1 tys. zł

2018 r.

3 mln zł

2013 r.

945 tys. zł

2012 r.

1,5 mln zł

2006 r.

1,3 mln zł

2005 r.

391,7 tys. zł

2005
2006
2012
2013
2018
2019
2020
2021
2022
2023
391,7 tys. zł 1,3 mln zł 1,5 mln zł 945 tys. zł 3 mln zł 43,1 tys. zł 1,6 mln zł 4,3 mln zł 44,2 tys. zł 109,7 tys. zł