Nazwa pełna

FUNDACJA JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ "POROZUMIENIE BEZ BARIER"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000167578

NIP

5251575120

REGON

012373720

Data rejestracji

15 lipca 2003 r.

Adres siedziby

Aleja Przyjaciół 8 / 1A, 00-565 Warszawa, Polska

Cel działania

"Celem fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki równych szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego."

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5064 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006