FUNDACJA

Numer KRS

0000167578

Numer NIP

5251575120

Numer REGON

12373720

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Data przyznania statusu OPP

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

ul. Aleja Przyjaciół 8 / 1A

00-565 Warszawa

Polska

Działalność według PKD
 • 58, , , DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 • 18, 1, , DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ
 • 72, 20, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
 • 92, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
 • 73, , , REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 • 70, 2, , DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
 • 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
 • 85, 5, , POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
 • 85, 6, , DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
 • 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 90, 04, Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH
 • 93, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA