Nazwa pełna

POLAND INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000164488

NIP

5213251585

REGON

015492365

Data rejestracji

13 czerwca 2003 r.

Data ostatniej zmiany

1 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Al. Aleje Ujazdowskie 13, 00-567 Warszawa, Polska

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

20. 07. 2010 janusz rudnicki, notariusz prowadzący kancelarię notarialną przy ul. Marszałkowskiej 55/73 lok. 33. Uchwała nr 3 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w sprawie rozwiązania spółki podjęta w dniu 20. 07. 2010r. Za rep. A nr 10551/2010

Finanse

Kapitał zakładowy

80.1 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Działalność agencji informacyjnych

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Działalność agencji reklamowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki oraz do reprezentacji spółki w sądzie I poza sądem w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest samodzielnie jedyny członek zarządu a w przypadku zarządu wieloosobowego upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 3 stycznia 2017 r.

  160.119 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.059.500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003