Nazwa pełna

LUMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000158327

NIP

7642400940

REGON

572108415

Adres siedziby

Rogozińska 72, 64-840 Budzyń, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 kwietnia 2003 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

14,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki, upoważnieni są łącznie dwaj członkowie zarządu albo członek zarządu łącznie z prokurentem, prezes zarządu reprezentuje spółkę zawsze samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Od 10 kwietnia 2003 r.

  Wartość udziałów

  14,9 mln zł

  Liczba udziałów

  29805

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

23,2 tys. zł

2020 r.

4,2 mln zł

2019 r.

6,9 mln zł

2017 r.

9,5 mln zł

2016 r.

5 mln zł

2015 r.

318,4 tys. zł

2014 r.

469,5 tys. zł

2013 r.

9,2 mln zł

2012 r.

4,9 tys. zł

2010 r.

2,6 mln zł

2009 r.

1 mln zł

2007 r.

2,8 mln zł

2006 r.

2,3 mln zł

2005 r.

1,9 mln zł

2004 r.

141,4 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
141,4 tys. zł 1,9 mln zł 2,3 mln zł 2,8 mln zł 1 mln zł 2,6 mln zł 4,9 tys. zł 9,2 mln zł 469,5 tys. zł 318,4 tys. zł 5 mln zł 9,5 mln zł 6,9 mln zł 4,2 mln zł 23,2 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

71,7 mln zł

21 mln zł

2007 - 2013

6

30,9 mln zł

11,3 mln zł

2004 - 2006

1

6,1 mln zł

2,1 mln zł

Łącznie

10

108,6 mln zł

34,4 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003