Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

71,7 mln zł

21 mln zł

2007 - 2013

6

30,9 mln zł

11,3 mln zł

2004 - 2006

1

6,1 mln zł

2,1 mln zł

Łącznie

10

108,6 mln zł

34,4 mln zł