Nazwa pełna

"IWAMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000157674

NIP

8652362199

REGON

932902830

Adres siedziby

Władysława Grabskiego 28, 37-450 Stalowa Wola, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

3 kwietnia 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki na zewnątrz składania i podpisywania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu wraz z członkiem zarządu działający łącznie. W przypadku zaciągania zobowiązań i dokonywania czynności rozporządzających zwykłego zarządu o wartości nieprzekraczającej 1. 000. 000 złotych /słownie: jeden milion złotych/ wystarczające jest oświadczenie woli i podpis jednego członka zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  22,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  45

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 22 lutego 2005 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  5

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

1,2 mln zł

2021 r.

2,7 mln zł

2020 r.

14,1 mln zł

2019 r.

21,2 mln zł

2018 r.

1,2 mln zł

2017 r.

1,2 mln zł

2016 r.

1,6 mln zł

2015 r.

1 mln zł

2014 r.

881,7 tys. zł

2013 r.

726,3 tys. zł

2012 r.

976,3 tys. zł

2011 r.

284,7 tys. zł

2010 r.

87,7 tys. zł

2009 r.

230,7 tys. zł

2008 r.

116 tys. zł

2007 r.

537,7 tys. zł

2006 r.

563,3 tys. zł

2005 r.

85,9 tys. zł

2004 r.

104,8 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
104,8 tys. zł 85,9 tys. zł 563,3 tys. zł 537,7 tys. zł 116 tys. zł 230,7 tys. zł 87,7 tys. zł 284,7 tys. zł 976,3 tys. zł 726,3 tys. zł 881,7 tys. zł 1 mln zł 1,6 mln zł 1,2 mln zł 1,2 mln zł 21,2 mln zł 14,1 mln zł 2,7 mln zł 1,2 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

67 mln zł

33,3 mln zł

2007 - 2013

1

12,5 tys. zł

8,5 tys. zł

Łącznie

3

67 mln zł

33,3 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003