Nazwa pełna

EDUKACJA REGIONALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000152751

NIP

5832710944

REGON

192288615

Data rejestracji

24 lutego 2003 r.

Data ostatniej zmiany

11 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Dworcowa 7, 84-200 Wejherowo, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

314 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Szkolnictwo wyższe

 • Zakłady kształcenia nauczycieli I kolegia pracowników służb społecznych

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy I pilotażu

 • Nauka języków obcych

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Wydawanie książek

 • Działalność bibliotek

 • Wydawanie gazet

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Introligatorstwo I podobne usługi

 • Drukowanie gazet

 • Pozostałe drukowanie

 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

 • Pośrednictwo w sprzedaży czasu I miejsca na cele reklamowe w radio I telewizji

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Obiekty noclegowe turystyczne I miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • Pozostałe zakwaterowanie

 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 • Pozostałe sprzątanie

 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja: dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 15173 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002