Nazwa pełna

ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "COLFARM" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000142836

NIP

9462370919

REGON

432534572

Adres siedziby

Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

10 grudnia 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

102 tys. zł

Kapitał wpłacony

6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest samodzielnie prezes zarządu i wiceprezes zarządu, zaś inny członek zarządu upoważniony jest do składania oświadczeń w imieniu spółki łącznie z prezesem lub wiceprezesem zarządu lub prokurentem.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

128,5 tys. zł

2022 r.

1,8 mln zł

2021 r.

1,2 mln zł

2020 r.

510,9 tys. zł

2019 r.

382,3 tys. zł

2018 r.

702,5 tys. zł

2017 r.

588,6 tys. zł

2016 r.

5,2 mln zł

2015 r.

1,8 mln zł

2011 r.

243,7 tys. zł

2010 r.

83,6 tys. zł

2009 r.

564,3 tys. zł

2007 r.

13,4 tys. zł

2006 r.

16,2 tys. zł

2004 r.

1,6 tys. zł

2004
2006
2007
2009
2010
2011
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,6 tys. zł 16,2 tys. zł 13,4 tys. zł 564,3 tys. zł 83,6 tys. zł 243,7 tys. zł 1,8 mln zł 5,2 mln zł 588,6 tys. zł 702,5 tys. zł 382,3 tys. zł 510,9 tys. zł 1,2 mln zł 1,8 mln zł 128,5 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

9,9 mln zł

3,2 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.COLFARM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003