Nazwa pełna

ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLPHARMA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000127044

NIP

5920202822

REGON

190929369

Adres siedziby

Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

22 sierpnia 2002 r.

Kapitał zakładowy

100,2 mln zł

Kapitał wpłacony

100,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 26 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

26 marca 2012 r.

DKK-23/2012

Kontrola koncentracji

8 lutego 2010 r.

DKK-9/2010

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

125,6 mln zł

2021 r.

13,1 mln zł

2020 r.

337,5 tys. zł

2018 r.

32,1 mln zł

2017 r.

92,4 mln zł

2016 r.

21,1 mln zł

2015 r.

52,4 mln zł

2014 r.

31,5 mln zł

2013 r.

34,6 mln zł

2012 r.

61,8 mln zł

2011 r.

26,4 mln zł

2010 r.

60,8 mln zł

2009 r.

33,7 mln zł

2008 r.

26,2 mln zł

2007 r.

33,8 mln zł

2006 r.

24,7 mln zł

2005 r.

36,3 mln zł

2003 r.

125,2 mln zł

2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
2021
2022
125,2 mln zł 36,3 mln zł 24,7 mln zł 33,8 mln zł 26,2 mln zł 33,7 mln zł 60,8 mln zł 26,4 mln zł 61,8 mln zł 34,6 mln zł 31,5 mln zł 52,4 mln zł 21,1 mln zł 92,4 mln zł 32,1 mln zł 337,5 tys. zł 13,1 mln zł 125,6 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.POLPHARMA.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 10876 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006