Poprzednio

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ELEKTRONICZNEJ "WIELKOPOLSKA"

Nazwa pełna

PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000012088

NIP

7881001373

REGON

630245120

Adres siedziby

Celna 5, 64-300 Nowy Tomyśl, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 maja 2001 r.

Kapitał zakładowy

5,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli ustanowiony jest jeden członek zarządu reprezentuje on spółkę samodzielnie. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, spółkę reprezentują dwaj członkowie zarządu łącznie, bądź jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  5,2 mln zł

  Liczba udziałów

  52131

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
 • Od 17 listopada 2020 r.

  PROKURA MIESZANA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

5,4 mln zł

2021 r.

14,1 mln zł

2020 r.

11 mln zł

2019 r.

6,5 mln zł

2018 r.

4,1 mln zł

2017 r.

9 mln zł

2016 r.

8,6 mln zł

2015 r.

11,5 mln zł

2014 r.

11 mln zł

2013 r.

8,9 mln zł

2012 r.

4,5 mln zł

2011 r.

193,8 tys. zł

2010 r.

3,9 tys. zł

2009 r.

6,2 tys. zł

2008 r.

629,6 tys. zł

2007 r.

152,4 tys. zł

2006 r.

22,6 tys. zł

2004 r.

5,7 tys. zł

2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
5,7 tys. zł 22,6 tys. zł 152,4 tys. zł 629,6 tys. zł 6,2 tys. zł 3,9 tys. zł 193,8 tys. zł 4,5 mln zł 8,9 mln zł 11 mln zł 11,5 mln zł 8,6 mln zł 9 mln zł 4,1 mln zł 6,5 mln zł 11 mln zł 14,1 mln zł 5,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 8946 SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1999