Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 21, obowiązujące od 17 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

"SEABRIDGE TRANSPORT POLAND LIMITED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000120188

NIP

5210091336

REGON

011520225

Data rejestracji

26 czerwca 2002 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Królowej Marysieńki 9 / 9, 02-954 Warszawa, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2020-01-20

Finanse

Kapitał zakładowy

60 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Transport drogowy towarów

 • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

 • Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

 • Działalność pozostałych agencji transportowych

 • Pozostała działalność pocztowa i kurierska

 • Działalność agencji reklamowych

 • Działalność związana z tłumaczeniami

 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes samodzielnie lub dwaj członkowie zarządu łącznie

Wspólnicy
 • Od 26 czerwca 2002 r.

  Wartość udziałów

  38 tys. zł

  Liczba udziałów

  76

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 26 czerwca 2002 r.

  Wartość udziałów

  11 tys. zł

  Liczba udziałów

  22

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 26 czerwca 2002 r.

  Wartość udziałów

  11 tys. zł

  Liczba udziałów

  22

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 29529 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002