Poprzednio

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "PAKS"

Nazwa pełna

FABRYKA PAPIERU KACZORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000119291

NIP

7641004426

REGON

570105298

Adres siedziby

Dziembowska 20, 64-810 Kaczory, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 czerwca 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

60 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz dokonywania czynności prawnych pociągających za sobą powstanie zobowiązań lub zmian w majątku spółki upoważniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 21 czerwca 2002 r.

  Wartość udziałów

  30 tys. zł

  Liczba udziałów

  60

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 6 grudnia 2016 r.

  Wartość udziałów

  10 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 6 grudnia 2016 r.

  Wartość udziałów

  10 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 6 grudnia 2016 r.

  Wartość udziałów

  10 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

1,7 mln zł

2021 r.

444,4 tys. zł

2020 r.

4 mln zł

2019 r.

246,3 tys. zł

2018 r.

501,1 tys. zł

2017 r.

473,3 tys. zł

2016 r.

155,1 tys. zł

2015 r.

14,7 tys. zł

2014 r.

7 tys. zł

2011 r.

8,4 tys. zł

2010 r.

943,4 tys. zł

2008 r.

2,6 tys. zł

2008
2010
2011
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,6 tys. zł 943,4 tys. zł 8,4 tys. zł 7 tys. zł 14,7 tys. zł 155,1 tys. zł 473,3 tys. zł 501,1 tys. zł 246,3 tys. zł 4 mln zł 444,4 tys. zł 1,7 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 766 SĄD REJONOWY W PILE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002