Nazwa pełna

"VASCO CENTRUM LOGISTYCZNO-SERWISOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000112705

NIP

5270006529

REGON

010302466

Adres siedziby

Sosnowiecka 1, 01-496 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 czerwca 2002 r.

Kapitał zakładowy

580 tys. zł

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

05. 01. 1998 r. Uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki i postawieniu jej w stan likwidacji. Kancelaria notarialna w warszawie notariusz wiktor bołdok z dn. 05. 01. 1998 r. Rep. A 56/98.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu jednoosobowo bądź dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 28 września 2007 r.

  Wartość udziałów

  14,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  1450

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 września 2007 r.

  Wartość udziałów

  14,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  1450

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 września 2007 r.

  Wartość udziałów

  14,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  1450

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 września 2007 r.

  Wartość udziałów

  14,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  1450

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 37411 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002