Nazwa pełna

MIKROTECH SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000112227

NIP

6840009101

REGON

370361688

Adres siedziby

Składowa 9, 38-400 Krosno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

13 maja 2002 r.

Kapitał zakładowy

500 tys. zł

Kapitał wpłacony

500 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są: 1. Prezes zarządu - jednoosobowo 2. Dwóch członków zarządu - łącznie 3. Członek zarządu - łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

4,5 mln zł

2021 r.

6,4 mln zł

2020 r.

7,5 mln zł

2019 r.

8,9 mln zł

2018 r.

11,7 mln zł

2017 r.

12,2 mln zł

2016 r.

16 mln zł

2015 r.

15,3 mln zł

2014 r.

19,1 mln zł

2013 r.

22,6 mln zł

2012 r.

24,3 mln zł

2011 r.

25,1 mln zł

2010 r.

22 mln zł

2009 r.

17,4 mln zł

2008 r.

21,6 mln zł

2007 r.

10,5 mln zł

2006 r.

7,4 mln zł

2005 r.

1,3 mln zł

2004 r.

830 tys. zł

2003 r.

1,5 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 mln zł 830 tys. zł 1,3 mln zł 7,4 mln zł 10,5 mln zł 21,6 mln zł 17,4 mln zł 22 mln zł 25,1 mln zł 24,3 mln zł 22,6 mln zł 19,1 mln zł 15,3 mln zł 16 mln zł 12,2 mln zł 11,7 mln zł 8,9 mln zł 7,5 mln zł 6,4 mln zł 4,5 mln zł
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 165 SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W KROŚNIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002