Nazwa pełna

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000105885

NIP

9170000015

REGON

930613932

Adres siedziby

Henryka Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

12 kwietnia 2002 r.

Kapitał zakładowy

19,9 mln zł

Kapitał wpłacony

19,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo też jednego członka łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

PCR

Liczba wyemitowanych akcji:

19,9 mln

Wartość rynkowa:

1,8 mld zł

Decyzje UOKiK

22 kwietnia 2003 r.

DPI-26/2003

Kontrola koncentracji

11 września 2002 r.

DDI-75/2002

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

38,8 mln zł

2020 r.

51,8 mln zł

2019 r.

95,2 mln zł

2018 r.

52,4 mln zł

2017 r.

101,1 mln zł

2016 r.

23,4 mln zł

2015 r.

10,2 mln zł

2014 r.

14,1 mln zł

2013 r.

10,7 mln zł

2012 r.

17,6 mln zł

2011 r.

7,1 mln zł

2010 r.

20,4 mln zł

2009 r.

252,2 tys. zł

2008 r.

8,1 mln zł

2007 r.

3,1 mln zł

2006 r.

17,3 mln zł

2005 r.

573,5 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
573,5 tys. zł 17,3 mln zł 3,1 mln zł 8,1 mln zł 252,2 tys. zł 20,4 mln zł 7,1 mln zł 17,6 mln zł 10,7 mln zł 14,1 mln zł 10,2 mln zł 23,4 mln zł 101,1 mln zł 52,4 mln zł 95,2 mln zł 51,8 mln zł 38,8 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

8

275,2 mln zł

88,9 mln zł

2007 - 2013

5

55,4 mln zł

13,3 mln zł

Łącznie

13

330,6 mln zł

102,2 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.PCC.ROKITA.PL

Adres e-mail

ZARZAD@PCC.EU

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2874 SĄD GOSPODARCZY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001