Poprzednio

ZAKŁADY CHEMICZNE "ROKITA"

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

8

275,2 mln zł

88,9 mln zł

2007 - 2013

5

55,4 mln zł

13,3 mln zł

Łącznie

13

330,6 mln zł

102,2 mln zł