Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 27.04.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 05.05.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 02.06.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 29.04.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 18.04.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 14.04.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 05.05.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 17.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 03.04.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 09.04.2013

  01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 28.05.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 29.04.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 23.06.2010

  01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 16.06.2009

  1 stycznia 2008 r. - 31 grudnia 2008 r.

 • 09.06.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 08.06.2007

  01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 12.05.2006

  01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 07.06.2005

  01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 14.07.2004

  01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 24.06.2003

  2002 rok

 • 09.09.2002

  2001

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 1 stycznia 2008 r. - 31 grudnia 2008 r.

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 2002 rok

 • 2001

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 1 stycznia 2008 r. - 31 grudnia 2008 r.

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 2002 rok

 • 2001

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 1 stycznia 2008 r. - 31 grudnia 2008 r.

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 2002 rok

 • 2001

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 27.04.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 05.05.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 02.06.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 29.04.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 19.04.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 14.04.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 05.05.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 17.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 03.04.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 09.04.2013

  01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 28.05.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 29.04.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 23.06.2010

  01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 16.06.2009

  1 stycznia 2008 r. - 31 grudnia 2008 r.

 • 09.06.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 08.06.2007

  01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 1 stycznia 2008 r. - 31 grudnia 2008 r.

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 1 stycznia 2008 r. - 31 grudnia 2008 r.

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 1 stycznia 2008 r. - 31 grudnia 2008 r.

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  8338385

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  A1

  Liczba akcji w serii

  1985330

  Uprzywilejowanie

  1985330 AKCJI SERII A1, AKCJE UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII A1 PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

 • Nazwa serii

  A2

  Liczba akcji w serii

  1985330

  Uprzywilejowanie

  1985330 AKCJI SERII A2, AKCJE UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII A2 PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

 • Nazwa serii

  A3

  Liczba akcji w serii

  1985330

  Uprzywilejowanie

  1985330 AKCJI SERII A3, AKCJE UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII A3 PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

 • Nazwa serii

  A4

  Liczba akcji w serii

  1985330

  Uprzywilejowanie

  1985330 AKCJI SERII A4, AKCJE UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII A4 PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

 • Nazwa serii

  A5

  Liczba akcji w serii

  1985331

  Uprzywilejowanie

  1985331 AKCJI SERII A5, AKCJE UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII A5 PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  1588264

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE