Nazwa pełna

BATIF INVESTMENT PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0001037807

NIP

7822898551

REGON

389084082

Adres siedziby

Os. Rusa 126 / 12, 61-245 Poznań, Polska

Forma prawna

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

24 maja 2023 r.

Kapitał akcyjny

13 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu uprawniony jest do samodzielnego reprezentowania spółki

Beneficjenci rzeczywiści
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy umowa przyznaje uprawnienia indywidualne określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023