Nazwa pełna

"ATLAS WARD POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000102206

NIP

8942553370

REGON

932071010

Adres siedziby

Zwycięska 41, 53-033 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 marca 2002 r.

Kapitał zakładowy

1,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz do jej reprezentowania uprawnieni są: 1)w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu działający samodzielnie, 2)w przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej ilości osób - dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem, przy czym: a)prezes, wiceprezes oraz każdy z członków zarządu a uprawniony jest do reprezentacji spółki z którymkolwiek innym członkiem zarządu spółki; B)każdy z członków zarządu b jest uprawniony do reprezentowania spółki wyłącznie wspólnie z prezesem zarządu albo wiceprezesem zarządu albo z którymkolwiek z członków zarządu a.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 21 lipca 2006 r.

  Wartość udziałów

  360,2 tys. zł

  Liczba udziałów

  555

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 października 2015 r.

  Wartość udziałów

  260,2 tys. zł

  Liczba udziałów

  401

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 października 2015 r.

  Wartość udziałów

  260,2 tys. zł

  Liczba udziałów

  401

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 10 stycznia 2020 r.

  Wartość udziałów

  120,7 tys. zł

  Liczba udziałów

  186

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

14,6 mln zł

2021 r.

2,8 mln zł

2020 r.

5,8 mln zł

2019 r.

6,2 tys. zł

2018 r.

310 tys. zł

2016 r.

444,7 tys. zł

2015 r.

108,9 tys. zł

2014 r.

26,7 zł

2013 r.

1,4 mln zł

2012 r.

8,9 tys. zł

2011 r.

6,3 tys. zł

2010 r.

5,8 tys. zł

2007 r.

2,4 tys. zł

2006 r.

8,8 tys. zł

2006
2007
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2018
2019
2020
2021
2022
8,8 tys. zł 2,4 tys. zł 5,8 tys. zł 6,3 tys. zł 8,9 tys. zł 1,4 mln zł 26,7 zł 108,9 tys. zł 444,7 tys. zł 310 tys. zł 6,2 tys. zł 5,8 mln zł 2,8 mln zł 14,6 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 8926 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001