Nazwa pełna

MERX1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0001007758

NIP

8992945528

REGON

523908878

Adres siedziby

Marszałkowska 72 / 17, 00-545 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 grudnia 2022 r.

Kapitał zakładowy

60,6 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest samodzielnie każdy członek zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 13 grudnia 2022 r.

  Wartość udziałów

  30,3 tys. zł

  Liczba udziałów

  250

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 13 grudnia 2022 r.

  Wartość udziałów

  30,3 tys. zł

  Liczba udziałów

  250

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022