Nazwa pełna

INVENTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000997325

NIP

7011110500

REGON

523411540

Adres siedziby

Franciszka Ksawerego Dmochowskiego 4 / 2, 00-427 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 października 2022 r.

Kapitał zakładowy

120 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 14 października 2022 r.

  Wartość udziałów

  120 tys. zł

  Liczba udziałów

  2400

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Adres www

WWW.INVENTRY.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023