Nazwa pełna

ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000099059

NIP

6480001295

REGON

272270898

Adres siedziby

Goethego 3, 41-800 Zabrze, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 marca 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

23 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. Do zaciągania zobowiązań, których wartość przekracza 10. 000,00; -zł konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu i prokurenta łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  23 mln zł

  Liczba udziałów

  46059

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

442,4 tys. zł

2020 r.

14,3 mln zł

2019 r.

242,5 tys. zł

2018 r.

6,5 mln zł

2016 r.

2,6 tys. zł

2013 r.

830 tys. zł

2010 r.

43,2 tys. zł

2009 r.

3,5 tys. zł

2005 r.

217,5 tys. zł

2005
2009
2010
2013
2016
2018
2019
2020
2022
217,5 tys. zł 3,5 tys. zł 43,2 tys. zł 830 tys. zł 2,6 tys. zł 6,5 mln zł 242,5 tys. zł 14,3 mln zł 442,4 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

14,4 mln zł

6,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 11287 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001