Nazwa pełna

GE MAZURY V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000989878

NIP

7393972234

REGON

522958822

Adres siedziby

Jana Żiżki 4 / 5, 10-070 Olsztyn, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 sierpnia 2022 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 31 sierpnia 2022 r.

  Wartość udziałów

  500 zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 31 sierpnia 2022 r.

  Wartość udziałów

  1,6 tys. zł

  Liczba udziałów

  31

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 31 sierpnia 2022 r.

  Wartość udziałów

  700 zł

  Liczba udziałów

  14

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 31 sierpnia 2022 r.

  Wartość udziałów

  850 zł

  Liczba udziałów

  17

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 31 sierpnia 2022 r.

  Wartość udziałów

  850 zł

  Liczba udziałów

  17

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023