Nazwa pełna

LAGRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000958528

NIP

5272738722

REGON

361763451

Adres siedziby

Topolowa 17, 62-090 Rokietnica, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

7 marca 2022 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z komplementariuszy ma prawo do samodzielnej reprezentacji spółki. W przypadku gdy w spółce występuje jeden komplementariusz, jest on uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022