Nazwa pełna

FILATI ASSET MANAGEMENT KUBIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000956279

NIP

7010499803

REGON

362211274

Adres siedziby

60, 98-220 Opiesin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Data rejestracji

1 marca 2022 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Kapitał wpłacony

1 mln zł

Status podatnika VAT
Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje komplementariusz

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz

  wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Komplementariusze
 • Od 1 marca 2022 r.

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

Inne dane

Adres www

WWW.FILATIASSET.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022