Poprzednio

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY WYŻSZEJ WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Nazwa pełna

FUNDACJA ROZWOJU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

KRS

0000949089

NIP

5252894494

REGON

521165953

Adres siedziby

Aleja T. Kościuszki 71, 90-436 Łódź, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

3 lutego 2022 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji wymagane jest łączne działanie dwóch członków zarządu. W razie powołania zarządu w składzie jednoosobowym, do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022