Poprzednio

SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA KRAPKOWICE

Nazwa pełna

SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA KRAPKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000946935

NIP

1990127466

REGON

521007148

Adres siedziby

Rybacka 9, 47-300 Krapkowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 stycznia 2022 r.

Kapitał zakładowy

5,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu spółki uprawnieni są: łącznie dwaj członkowie zarządu lub też członek zarządu łącznie z prokurentem; W przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  5,5 mln zł

  Liczba udziałów

  5546

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022