Nazwa pełna

ENGIE EC SŁUPSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000094197

NIP

8390007728

REGON

770528220

Adres siedziby

Koszalińska 3 D, 76-200 Słupsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 lutego 2002 r.

Kapitał zakładowy

57,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie albo łącznie dwóch członków zarządu albo łącznie członek zarządu z prokurentem składają oświadczenia i podpisują w imieniu spółki

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

18 listopada 2013 r.

DKK-146/2013

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
 • W PRZYPADKU ENGIE EC SŁUPSK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU (SPÓŁKA) NIE MA MOŻLIWOŚCI ZIDENTYFIKOWANIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT. A TIRET PIERWSZE, DRUGIE, TRZECIE ORAZ CZWARTE USTAWY Z DNIA 01.03.2018R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (USTAWA). NIE MA BOWIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA KONKRETNEJ OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA SPEŁNIAŁABY PRZESŁANKI OKREŚLONE W TYCH PRZEPISACH. TYM SAMYM ZASTOSOWANIE ZNAJDZIE ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT A) TIRET PIĄTE USTAWY. DLATEGO SPÓŁKA JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  600,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  1201

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  56,4 mln zł

  Liczba udziałów

  112894

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 28 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 10 stycznia 2017 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 22 kwietnia 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

10,5 tys. zł

2022 r.

14,6 mln zł

2021 r.

14,5 tys. zł

2020 r.

45 tys. zł

2019 r.

33,5 tys. zł

2018 r.

22,2 mln zł

2016 r.

43,4 tys. zł

2013 r.

765,5 tys. zł

2012 r.

121,1 tys. zł

2011 r.

83,6 tys. zł

2007 r.

599,7 zł

2006 r.

560 zł

2006
2007
2011
2012
2013
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
560 zł 599,7 zł 83,6 tys. zł 121,1 tys. zł 765,5 tys. zł 43,4 tys. zł 22,2 mln zł 33,5 tys. zł 45 tys. zł 14,5 tys. zł 14,6 mln zł 10,5 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

80,7 mln zł

22,2 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 826 SĄD REJONOWY W SŁUPSKU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA DS. REJESTROWYCH, UPADŁOŚCIOWYCH I UKŁADOWYCH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001