Poprzednio

ENGIE EC SŁUPSK

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

45 tys. zł

2019 r.

33,5 tys. zł

2018 r.

22,2 mln zł

2016 r.

43,4 tys. zł

2013 r.

765,5 tys. zł

2012 r.

121,1 tys. zł

2011 r.

83,6 tys. zł

2007 r.

599,7 zł

2006 r.

560 zł

2006
2007
2011
2012
2013
2016
2018
2019
2020
560 zł 599,7 zł 83,6 tys. zł 121,1 tys. zł 765,5 tys. zł 43,4 tys. zł 22,2 mln zł 33,5 tys. zł 45 tys. zł