Nazwa pełna

POLINO MARSZAŁEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000939480

NIP

9860232720

REGON

320943432

Adres siedziby

Pomorska 112A, 70-812 Szczecin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

16 grudnia 2021 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionymi i zobowiązanymi do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji są jedynie komplementariusze - krzysztof marszałek oraz krystyna barbara marszałek. Każdy z komplementariuszy uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji i prowadzenia spraw spółki.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 16 grudnia 2021 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 16 grudnia 2021 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  193.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  193.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  193.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

8,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021