Nazwa pełna

REMONDIS POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000009291

NIP

5222427724

REGON

013274470

Adres siedziby

Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

8 maja 2001 r.

Kapitał zakładowy

12,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu łacznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

18 września 2015 r.

DKK-163/2015

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 9 czerwca 2022 r.

    PROKURA ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PROKURENT JEST UPRAWNIONY DZIAŁAJĄC WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Otrzymana pomoc publiczna

2010 r.

949,8 zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 8947 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY - REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001