Nazwa pełna

SIM ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000924757

NIP

6272772211

REGON

388934331

Adres siedziby

Wolności 61 / U1, 41-500 Chorzów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 października 2021 r.

Kapitał zakładowy

103,8 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki w wypadku zarządu wieloosobowego - uprawnionych jest co najmniej dwóch członków zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  34,2 mln zł

  Liczba udziałów

  684466

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  2,6 mld zł

  Liczba udziałów

  511095

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  25,2 mln zł

  Liczba udziałów

  504811

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  12 mln zł

  Liczba udziałów

  239140

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

8,7 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021