Nazwa pełna

SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN-ZACHODNI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000920074

NIP

7792526507

REGON

388702595

Adres siedziby

Grunwaldzka 19 / 2.15, 60-782 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 września 2021 r.

Kapitał zakładowy

98,4 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki w przypadku zarządu wieloosobowego uprawnionych jest co najmniej dwóch członków zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  36,1 mln zł

  Liczba udziałów

  722953

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  10,4 mln zł

  Liczba udziałów

  208986

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  10,8 mln zł

  Liczba udziałów

  215758

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

18 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021