Nazwa pełna

GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000913770

NIP

5272749631

REGON

362970301

Adres siedziby

Prosta 68, 00-838 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

2 sierpnia 2021 r.

Kapitał zakładowy

341,3 mln zł

Kapitał docelowy

5,2 mln zł

Kapitał wpłacony

341,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu działających łącznie, bądź członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Spółka notowana na GPW

Skrót:

GPP

Liczba wyemitowanych akcji:

68,3 mln

Wartość rynkowa:

3,8 mld zł

Beneficjenci rzeczywiści
 • akcjonariusz spółki akcyjnej

  akcjonariusz spółki akcyjnej

  akcjonariusz spółki akcyjnej

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
 • Całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres www

WWW.GRUPAPRACUJ.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021