Nazwa pełna

FUNDACJA "PROMYK SŁOŃCA"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000090215

NIP

5222498983

REGON

011500547

Data rejestracji

11 lutego 2002 r.

Adres siedziby

Złota 61 / 100, 00-819 Warszawa, Polska

Cel działania

Pomoc medyczna, wychowawcza, edukacyjna i społeczna dzieciom w wieku rozwojowym różno psychoruchowo niepełnosprawnymi i zagrożonymi niepełnosprawnością, ich rodzinom oraz innym osobom niepełnosprawnym

Sprawozdanie za okres 31 grudnia 2018 r. — 31 grudnia 2018 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważniony jest każdy z członków zarządu

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Fundatorów Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 883 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002