Nazwa pełna

BWS EXPO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000894125

NIP

9721243803

REGON

302409712

Adres siedziby

Obornicka 51, 62-002 Suchy Las, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 kwietnia 2021 r.

Kapitał zakładowy

14,7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
  • PEŁNIENIE FUNKCJI ORGANU WYKONAWCZEGO (PREZYDENT MIASTA) W GMINIE BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI BWS EXPO PLUS SP. Z O.O.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres www

WWW.BWS.POZNAN.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021